Ủng Hộ Cúng Dường

Hiệp hội Phật Kalachakra muốn cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Lòng hảo tâm của bạn cho phép chúng tôi tiếp tục nỗ lực để nâng cao tinh thần sống của cộng đồng chúng ta và của thế giới mà chưa từng có nhu cầu.

Chúng tôi đã tạo ra nhiều cách để cho bạn tặng quà tặng tiền cho chúng tôi. Hãy chọn phương pháp nào là dễ nhất cho bạn và chúng tôi sẽ được hạnh phúc để đáp ứng. Xin lưu ý các Hội Phật Kalachakra là một tổ chức phi lợi nhuận với 501 (c) (3) tình trạng, tài trợ có thể được khấu trừ thuế. Xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​kế toán của bạn để xác minh.

1. Via Mail
Xin vui lòng viết ngân phiếu cá nhân (personal check), Cashier's Check, or Money Order cho "Kalachakra Buddha Association" và gửi trong một phong bì bảo mật đến địa chỉ:
Please make personal check, cashier check, or money order out to "Kalachakra Buddha Association" and mail in a security envelope to Kalachakra Buddha Association, 3004 West Audie Murphy Parkway, Farmersville, TX 75442-9999. We suggest you mail it through a method that can be tracked.

2. Tại Chùa
Chúng tôi chào đón bạn đến thăm Trung tâm Thiền trong giờ thăm viếng. Hãy tìm một nhân viên và họ sẽ chỉ dẫn bạn tới người thích hợp để xử lý các khoản đóng góp.

3. Chuyển khoản qua Wire Transfer
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi lần đầu tiên qua điện thoại tại (972) 782-7587 và chúng tôi sẽ sắp xếp một lịch trình AMD chuyển khoản.

4. Thẻ Tín dụng của Paypal
Please use the below button to link to the site, Paypal, where you will be able to pay via credit card or funds you may have in a Paypal account. There is no additional cost to you to pay via credit card and you do not need to have a Paypal account.
Volunteer

Kalachakra Buddha Association would host many ceremonies and events that provide our opportunities to reduce karmic hindrance and be blessed with Buddha’s enlightened energy. All of that cannot be accomplished without the devoted services from our Sangha and volunteers. As our efforts continue, we would like to encourage more volunteers to join us! With your wonderful helping hands, KBA can further expand our services and as well improve the quality of our services.

We welcome volunteers of any hours and any talents.