PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
Hướng dẫn thực hành Pháp Tara - Cứu Dịch Độ Mẫu
   

(Quán tưởng). Văn Thù vãng sinh chú, siêu độ chúng sinh trong thực phẩm


Chân Phật Tông Quán Tưởng Quán Đảnh Hư Không Truyền Thừa
Minh họa cách quán tưởng quán đảnh hư không truyền thừa
 

🙏 Video minh họa về cách quán tưởng Cúng dường vô tận


🙏 Minh họa cách quán tưởng quán đảnh hư không truyền thừa Chân Phật Tông theo sự hướng dẫn của Liên Sinh Hoạt Phật. (Vietsub & Lồng tiếng)